Zelfredzaamheid lukt niet iedereen: 16% van de Nederlandse bevolking is laagbegaafd

Door de terugtredende overheid, dat wil zeggen de overheid laat vanwege o.a. bezuinigingen steeds meer taken over aan de mensen zelf, wordt een andere maatschappelijke tweedeling zichtbaar. Onderzoek toont namelijk aan dat bijna 1 op de 5 mensen grote moeite heeft om zaken te begrijpen en op te pakken. 16% van de Nederlandse bevolking is namelijk laagbegaafd – tegenover staat 68% gemiddeld begaafd en 16% hoogbegaafd.

Kijk naar dit filmpje ‘De illusie van zelfredzaamheid’ op Human voor uitleg.