Vraag bij financiële problemen snel hulp aan!

Heeft u veel niet-betaalde rekeningen? Piekert u hierover? Heeft u financiële problemen of schulden? Krijgt u veel brieven waarmee u geen raad weet? Als u geen overzicht meer heeft van uw geldzaken of als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, stapelen problemen zich snel op. Er is hulp beschikbaar voor het op orde brengen van uw financiële situatie.

Schuldhulpverlening

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, volgen snel aanmaningen of zelfs een deurwaarder op de stoep. In de gemeente Roerdalen zijn verschillende organisaties actief die persoonlijke hulp of advies kunnen geven. Zowel op financieel als op juridisch terrein. Samen met u kijken zij naar mogelijkheden om uw schuldenproblematiek op te lossen. Hieronder leest u meer over drie organisaties die actief zijn in Roerdalen.

Algemeen maatschappelijk werk
De medewerkers van Algemeen maatschappelijk werk kunnen u helpen om de regie en het overzicht over uw financiële situatie weer terug te krijgen. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 088 6560600. Of vul het formulier in dat op www.amwml.nl staat.

Humanitas Thuisadministratie
Deze organisatie helpt u om uw geldzaken of administratie bij te houden. Een vrijwilliger kan u een steuntje in de rug geven. Niet één keer, maar wekelijks. Net zo lang tot u weer controle heeft over uw administratie. Zo kunt u schulden voorkomen of afbouwen. De hulpverlening begint met een kennismakingsgesprek waarin wordt bekeken wat er nodig is. U kunt contact opnemen via ta.roermond@humanitas.nl, of bel naar 06 1366 7069.

Schuldhulpverlening PLANgroep
Als u problematische schulden heeft, kunt u hulp vragen bij PLANgroep. Samen met u kijkt een medewerker naar de mogelijkheden om uw schuldenproblematiek op te lossen. Deze hulp is gratis. De medewerker van PLANgroep werkt vanuit het gemeentehuis in Roerdalen. Voor een afspraak kunt u bellen naar (0475) 538 888.

Meer weten?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Roerdalen via (0475) 538 888. U kunt ook bij het sociaal wijkteam terecht. U kunt het sociaal wijkteam van maandag tot en met donderdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur bereiken via telefoonnummer (0475) 538 888. Of stuur een e-mail naar sociaalwijkteam@roerdalen.nl (bron: www.roerdalen.nl).