Vergaderingen Cliëntenraad

Hoort u tot de doelgroepen van de Cliëntenraad? Bent u op zoek naar leuk en belangrijk vrijwilligerswerk? Wilt u uw ervaringen als uitkeringsgerechtigde of als iemand met een laag inkomen delen en punten, negatief of positief, van het gemeentelijk beleid met ons bespreken om het beleid socialer en beter maken?

Kom dan naar een vergadering van de CRR! In het laatste kwartaal van 2018 is nog de volgende vergadering gepland:

  • 4 december: reguliere vergadering o.b.v. een agenda

Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent als toehoorder van harte welkom!