De Cliëntenraad Roerdalen komt maandelijks bij elkaar op de eerste dinsdag van de maand vanaf 9.00 uur op het gemeentehuis in Sint Odiliënberg, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Voor 2019 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

 1. dinsdag 8 januari 2019: ruimte 0.20
 2.  dinsdag 15 januari 2019: Projectgroep Gelukspas (besloten vergadering)
 3. dinsdag 5 februari 2019: ruimte 1.15
 4. dinsdag 12 maart 2019: ruimte 1.15: LET OP: van 9.00 tot 10.00 uur is de vergadering besloten
 5. dinsdag 2 april 2019: ruimte 0.20
 6. dinsdag 7 mei 2019: ruimte 0.20
 7. dinsdag 4 juni 2019: ruimte 0.17 + 0.17.A
 8. Ingelaste vergadering op 23 juli 2019 om 10.00 uur in De Hoeskamer te Vlodrop
 9. LET OP: andere locatie: dinsdag 3 september 2019: aanvang 10.00 in De Hoeskamer te Vlodrop
 10. dinsdag 1 oktober 2019: ruimte 0.20
 11. dinsdag 5 november 2019: ruimte 0.20
 12. dinsdag 3 december 2019: ruimte 0.20

Deze data zijn onder voorbehoud: er kunnen vergadering ingepland worden als dat noodzakelijk wordt geacht, zoals wanneer het College om advies vraagt en er geen vergadering is gepland, maar de deadline kort is gesteld.

Locatie en tijd

De vergaderingen van de CRR zijn openbaar en dus voor de minima en andere geïnteresseerden toegankelijk. Elke vergadering begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur. Spreektijd voor toehoorders is niet toegestaan, behalve indien dat aan de voorzitter wordt gevraagd én toegestaan wordt. Verder geldt de vertrouwelijkheid van de vergadering: het is niet de bedoeling dat toehoorders informatie en besproken onderwerpen naar buiten brengen.

De locatie is het gemeentehuis, Schaapsweg 20 in Sint Odiliënberg.  U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis, en dan wordt u naar de zaal gebracht. Daarnaast is het mogelijk dat er een vergadering moet worden ingelast als het College ons om advies vraagt.

LET OP: het kan evengoed mogelijk zijn dat een geplande vergadering vanwege gebrek aan bespreekpunten wordt afgelast. U kunt dus geen rechten aan deze opgesomde vergaderdata ontlenen. Indien u zaken bij de CRR kenbaar wilt maken, kunt u gebruikmaken van het contactformulier.