De Cliëntenraad Roerdalen komt maandelijks bij elkaar op de eerste dinsdag van de maand vanaf 9.00 uur op het gemeentehuis in Sint Odiliënberg, met uitzondering van juli en augustus.

Voor 2018 zijn de volgende data vastgesteld:

 1. dinsdag 16 januari (0.18)
 2. donderdag 18 januari: extra vergadering Projectgroep Gelukspas (besloten)
 3. donderdag 1 februari: extra vergadering Projectgroep Gelukspas (besloten)
 4. dinsdag 20 februari
 5. dinsdag 6 maart (0.17)
 6. dinsdag 27 maart: bijeenkomst verenigingen in het kader van de Gelukspas (op uitnodiging)
 7. dinsdag 3 april (0.17)
 8. dinsdag 15 mei (0.17)
 9. dinsdag 5 juni (0.18)
 10. extra vergadering: maandag 13 augustus vanaf 9.30 tot 12.00 uur (0.17a) i.v.m. gevraagd advies
 11. dinsdag 4 september (0.17a): BESLOTEN
 12. dinsdag 2 oktober (0.17)
 13. extra vergadering: dinsdag 23 oktober vanaf 10 uur in De Hoeskamer te Vlodrop (het gemeentehuis zit namelijk vol): in verband met gevraagde zienswijze over nota ‘Arm in arm’
 14. dinsdag 6 november (0.18)
 15. dinsdag 4 december (0.18)

Deze data zijn onder voorbehoud: er kunnen vergadering ingepland worden als dat noodzakelijk wordt geacht.

Locatie en tijd

De vergaderingen van de CRR zijn openbaar en dus voor de cliënten en andere geïnteresseerden toegankelijk. Elke vergadering begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur.

De locatie is het gemeentehuis, Schaapsweg 20 in Sint Odiliënberg. De vergaderruimte is zaal 0.17, tenzij anders is aangegeven.

U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis, en dan wordt u naar de zaal gebracht. Daarnaast is het mogelijk dat er een vergadering moet worden ingelast als het College ons om advies vraagt.

LET OP: het kan evengoed mogelijk zijn dat een geplande vergadering vanwege gebrek aan bespreekpunten wordt afgelast. U kunt dus geen rechten aan deze opgesomde vergaderdata ontlenen. Indien u zaken bij de CRR kenbaar wilt maken, kunt u gebruikmaken van het contactformulier.