De Cliëntenraad Roerdalen komt maandelijks bij elkaar op de eerste dinsdag van de maand vanaf 9.00 uur op het gemeentehuis in Sint Odiliënberg, met uitzondering van juli en augustus.

Voor 2018 zijn de volgende data vastgesteld:

 1. dinsdag 16 januari 2018 (0.18)
 2. donderdag 18 januari 2018: extra vergadering Projectgroep Gelukspas (besloten)
 3. dinsdag 6 februari 2018 (0.17)
 4. dinsdag 6 maart 2018 (0.17)
 5. dinsdag 3 april 2018 (0.17)
 6. dinsdag 15 mei 2018 (0.17)
 7. dinsdag 5 juni 2018 (0.18)
 8. dinsdag 4 september 2018 (0.17)
 9. dinsdag 2 oktober 2018 (0.17)
 10. dinsdag 6 november 2018 (0.18)
 11. dinsdag 4 december 2018 (0.18)

De data voor 2017 waren:

 1. dinsdag 10 januari 2017
 2. dinsdag 7 februari 2017
 3. dinsdag 7 maart 2017
 4. dinsdag 4 april 2017
 5. dinsdag 11 april om 15.00 uur: besloten vergadering van de projectgroep in 0.17A
 6. dinsdag 2 mei 2017
 7. donderdag 1 juni 2017: vanaf 9.30 uur in 0.17A/0.18: gezamenlijke vergadering cliëntenraden MER
 8. dinsdag 6 juni 2017
 9. dinsdag 5 september 2017: in ruimte 0.22
 10. dinsdag 3 oktober 2017
 11. dinsdag 7 november 2017
 12. dinsdag 5 december 2017

Deze data zijn onder voorbehoud: er kunnen vergadering ingepland worden als dat noodzakelijk wordt geacht.

Locatie en tijd

De vergaderingen van de CRR zijn openbaar en dus voor de cliënten en andere geïnteresseerden toegankelijk. In 2016 begint elke vergadering om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur.

De locatie is het gemeentehuis, Schaapsweg 20 in Sint Odiliënberg. De vergaderruimte is zaal 0.17, tenzij anders is aangegeven.

U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis, en dan wordt u naar de zaal gebracht. Daarnaast is het mogelijk dat er een vergadering moet worden ingelast als het College ons om advies vraagt.

LET OP: het kan evengoed mogelijk zijn dat een geplande vergadering vanwege gebrek aan bespreekpunten wordt afgelast. U kunt dus geen rechten aan deze opgesomde vergaderdata ontlenen. Indien u zaken bij de CRR kenbaar wilt maken, kunt u gebruikmaken van het contactformulier.