Vacature bij CRR

De Cliëntenraad Roerdalen is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Roerdalen, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het lokale sociale beleid en uitvoering van de Participatiewet, Wajong en SW.

Vanwege het vertrek van een lid zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat, die voldoet aan de volgende eisen:

  • woonachtig in de gemeente Roerdalen (Melick, Montfort, Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch of Sint Odiliënberg)
  • behorend tot de doelgroep van de Participatiewet, dus een bijstandsuitkering, Wajong of IOAW/IOAZ ontvangen of een SW-indicatie dan wel SW-detachering hebben dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben
  • zijn of haar tijd wil inzetten voor de Cliëntenraad Roerdalen door één keer per maand de vergadering bij te wonen en de stukken te bespreken om zo tot een gezamenlijk advies of standpunt te komen
  • die constructief en analytisch wil samenwerken met de overige leden
  • aan een sociaal en rechtvaardig beleid
  • en die de uitgangspunten van de Cliëntenraad onderschrijft

Deelname aan de vergaderingen van de Cliëntenraad Roerdalen wordt vergoed, terwijl ook de gemaakte reiskosten naar de vergaderlocatie eveneens vergoed worden. Het kost tijd om de documenten door te nemen en de vergadering voor te bereiden, dus je moet bereid zijn tijd erin te steken. Ook vergt het enige vaardigheid in het kunnen lezen van beleidsstukken en vakinformatie.

Kun je je in dit beeld herkennen en ben je geïnteresseerd, geschikt en enthousiast? Schrijf dan een korte motivatie voorzien van je CV naar secretaris@cliëntenraad-roerdalen.nl.

De kandidaat wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij geschiktheid word je voorgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente om benoemd te worden.