Vacatures bij CRR

De Cliëntenraad Roerdalen zoekt nieuwe leden!

Over de Cliëntenraad Roerdalen (CRR)

De Cliëntenraad Roerdalen is een onafhankelijke adviesraad op het gebied van bijstand, armoede, werkloosheid en laag inkomen. De leden zijn vrijwilligers, die putten uit persoonlijke ervaringen op deze gebieden. De leden mogen niet gebonden zijn aan een (gemeentelijke) Raad of Commissie, of persoonlijk enig financieel gewin bij de uitvoering van de Participatiewet hebben.

De Cliëntenraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen gevraagd en ongevraagd over deze gebieden wat betreft beleid en uitvoering.
Elke maand komt de Cliëntenraad bij elkaar en praat over relevante zaken wat betreft uitkering, armoede, en het sociale beleid in deze gemeente.

Wat wij zoeken

Deze club van enthousiaste en betrokken mensen is op zoek naar nieuwe leden, die zich herkennen in het volgende beeld:

 • woonachtig zijn in de gemeente Roerdalen (Melick, Montfort, Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch of Sint Odiliënberg)
  behorend tot de doelgroep van de Participatiewet, dus een (aanvullende) bijstandsuitkering, Wajong of IOAW/IOAZ ontvangen of een SW-/beschut werk-indicatie dan wel SW-detachering of beschutte werkplek hebben
  of over een laag inkomen beschikken (tot 120% van het wettelijk minimumloon) en non-vermogend zijn conform de wet (voor alleenstaanden is het vrij te laten vermogen maximaal € 6.120 en voor alleenstaande ouders/gehuwden maximaal € 12.240)
 • of afgevaardigd zijn namens een maatschappelijke organisatie
 • zijn of haar tijd wil inzetten voor de Cliëntenraad Roerdalen door één keer per maand de vergadering bij te wonen en de stukken te bespreken om zo tot een gezamenlijk advies of standpunt te komen
  bereid is om namens de Cliëntenraad naar andere bijeenkomsten in deze provincie te gaan, indien de agenda dat toestaat
 • bereid is om zich eventueel bij te scholen op het gebied van sociale zekerheid en cliëntenraadswerk
 • die op een zinvolle wijze wil samenwerken met de overige leden aan een sociaal en rechtvaardig beleid en die de uitgangspunten van de Cliëntenraad onderschrijft en de visie van de Cliëntenraad uitdraagt

LET OP: Een kandidaat mag niet bij een gemeente als raadslid of als commissielid actief zijn. Ook vallen kandidaten af die een persoonlijk belang of financieel gewin hebben bij de uitvoering van de Participatiewet, zoals bijvoorbeeld medewerker of directeur bij een re-integratiebedrijf zijn.

Deelname aan de bijgewoonde vergaderingen van de Cliëntenraad Roerdalen wordt vergoed, terwijl ook de gemaakte reiskosten naar de vergaderlocatie (gemeentehuis in Sint Odiliënberg) vergoed worden. Deze vergoedingen hebben geen invloed op je uitkering of AOW. Het is namelijk een vrijwilligersvergoeding. Het dient dan ook niet aan de Belastingdienst te worden opgegeven.

Hoe moet je reageren?

Kun je je in dit beeld herkennen en ben je geïnteresseerd, geschikt en enthousiast? Schrijf dan een korte motivatie voorzien van je CV naar secretaris@cliëntenraad-roerdalen.nl.

De kandidaten worden uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij geschiktheid word je voorgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente om benoemd te worden.