Vacature bij CRR

De Cliëntenraad Roerdalen zoekt een nieuw lid!

Over de Cliëntenraad Roerdalen (CRR)

De Cliëntenraad Roerdalen is een onafhankelijke adviesraad op het gebied van bijstand, armoede, werkloosheid en laag inkomen. De leden zijn vrijwilligers, die putten uit persoonlijke ervaringen op deze gebieden.

De Cliëntenraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen gevraagd en ongevraagd over deze gebieden wat betreft beleid en uitvoering.
Elke maand komt de Cliëntenraad bij elkaar en praat over relevante zaken wat betreft uitkering, armoede, en het sociale beleid in deze gemeente.

Wat wij zoeken

Deze club van enthousiaste en betrokken mensen is op zoek naar een nieuw lid, die zich herkent in het volgende beeld:
• woonachtig in de gemeente Roerdalen (Melick, Montfort, Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch of Sint Odiliënberg)
• behorend tot de doelgroep van de Participatiewet, dus een (aanvullende) bijstandsuitkering, Wajong of IOAW/IOAZ ontvangen of een SW-/beschut werk-indicatie dan wel SW-detachering of beschutte werkplek hebben
• of over een laag inkomen beschikken (tot 120% van het wettelijk minimumloon)
• zijn of haar tijd wil inzetten voor de Cliëntenraad Roerdalen door één keer per maand de vergadering bij te wonen en de stukken te bespreken om zo tot een gezamenlijk advies of standpunt te komen
• bereid is om namens de Cliëntenraad naar andere bijeenkomsten in deze provincie te gaan, indien de agenda dat toestaat
• die op een zinvolle wijze wil samenwerken met de overige leden
• aan een sociaal en rechtvaardig beleid
• en die de uitgangspunten van de Cliëntenraad onderschrijft en de visie van de Cliëntenraad uitdraagt

Deelname aan de vergaderingen van de Cliëntenraad Roerdalen wordt vergoed, terwijl ook de gemaakte reiskosten naar de vergaderlocatie (gemeentehuis in Sint Odiliënberg) vergoed worden.

Deze vergoedingen hebben geen invloed op je uitkering of AOW. Het is namelijk een vrijwilligersvergoeding. Het dient dan ook niet aan de Belastingdienst te worden opgegeven.

Hoe moet je reageren?

Kun je je in dit beeld herkennen en ben je geïnteresseerd, geschikt en enthousiast? Schrijf dan een korte motivatie voorzien van je CV naar secretaris@cliëntenraad-roerdalen.nl.

De kandidaten worden uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij geschiktheid word je voorgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente om benoemd te worden.