U bent bij voorbaat verdacht indien u een uitkering ontvangt!

De overheid heeft een nieuw systeem ontwikkeld om fraude op te sporen: SyRI (= Systeem Risico Indicatie). Indien u een uitkering of toelage ontvangt, zijn al uw gegevens in dit systeem opgenomen.

“SyRI geeft de Nederlandse overheid zo een onbeperkte bevoegdheid om zonder verdachtmaking of geldige aanleiding op grote schaal persoonsgegevens van onverdachte burgers op te eisen en deze volgens een volstrekt geheime en oncontroleerbare wijze tegen hen te gebruiken. En hoewel deze werkwijze alles weg heeft van een strafrechtelijk onderzoek, ontbreken de waarborgen die bij een verdachtmaking horen bij SyRI volkomen. De inzet van SyRI voedt daarmee een aantal zorgwekkende ontwikkelingen:
– Iedereen verdacht: De grens tussen wie wel en niet verdacht is en als zodanig wordt behandeld door de overheid, verdwijnt en maakt plaats voor een grijs gebied waarin geen duidelijkheid is over de status van iemands verdachtmaking en de daaromheen geldende rechten en waarborgen. Er is immers niet langer een verdachtmaking nodig om iemands volledig doopceel te lichten; iedere burger die ooit persoonsgegevens heeft verstrekt aan de overheid is vogelvrij voor SyRI en kan zonder medeweten als ‘risico’ worden bestempeld, zonder hier tegen in verweer te kunnen komen.

– Onbeperkte en ongecontroleerde informatiemacht: De wijze waarop SyRI wettelijk is ingekaderd, schept een voedingsbodem voor willekeur, discriminatie en onzorgvuldigheid bij de inzet van overheidsmacht. Niet alleen is de wijze van koppelen binnen SyRI strikt geheim, bij het koppelen van gegevens geldt zelfs niet als eis dat de koppeling ook daadwerkelijk een voorspellende waarde heeft. Dit komt neer op het experimenteren met de privacy van Nederlandse burgers, met mogelijk verregaande gevolgen voor personen die ten onrechte het etiket ‘risicogeval’ krijgen opgeplakt.

– Vertrouwensbreuk: De vertrouwensrelatie en open communicatie tussen overheid en burger wordt ondermijnd en zal zich gaan kenmerken door wantrouwen. Burgers hebben immers geen idee hoe de informatie die ze met de overheid delen tegen hen kan worden gebruikt. De democratische rechtstaat en haar open burgerschap maken op deze manier plaats voor een controlemaatschappij waarin de Staat alle informatie van haar burgers mag opeisen en naar willekeur tegen hen kan gebruiken, met grote gevolgen voor de burgers die in een ‘risicocategorie’ vallen.” (bron: www.bijvoorbaatverdacht.nl).

Kijk hier voor meer informatie: www.bijvoorbaatverdacht.nl.