Steeds meer Nederlanders zijn armer

Op 1 juli 2019 bericht de Volkskrant over het feit dat sinds 4 jaar steeds meer Nederlanders de kans lopen op langdurige armoede. Dit is strijdig met de berichten over een groeiende en opbloeiende economie.

Vooral bijstandsgerechtigden hebben het de afgelopen jaren onder het huidige politieke bewind moeilijker gekregen.  “Lang niet iedereen in Nederland heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de economische bloei. Veel huishoudens die tijdens de crisis in de bijstand terecht zijn gekomen, hebben zich hier niet aan weten te ontworstelen, meldt het CBS. 8,2 procent van de bevolking leeft onder de lage inkomensgrens en ook dit getal is licht toegenomen.”

Dit is gebaseerd op het Welvaartsrapport van het CBS, dat op 1 juli 2019 is gepresenteerd. Meer lezen over Welvaart in Nederland 2019 van het CBS kan hier.

Daarnaast is niet alleen de kans op armoede groter, steeds meer mensen zijn daadwerkelijk arm!  “Mensen die weinig te besteden hebben, worden alleen maar armer. Dat meldt Zelf, een netwerk van maatschappelijke bewindvoerders dat een steekproef deed onder zijn cliënten. De vaste lasten stijgen, waardoor er minder geld overblijft voor primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. De onderzoekers schatten dat mensen met een laag inkomen nu netto 100 euro per maand minder in de knip hebben dan tien jaar geleden.” Armoede is vaak het gevolg van een politieke keuze, en dit is duidelijk het gevolg van tien jaar neoliberaal bewind, waarbij de VVD het voortouw heeft genomen. Deze partij heeft, samen met de (gedoog-) steun van CDA, D66, PVV, SGP en CU en heel af en toe ook PvdA en GroenLinks (stemden bijvoorbeeld tegen een verhoging van het wettelijk minimumloon), de sociale zekerheid afgebroken en beperkt.