Steeds meer Nederlanders hebben kans op armoede

Op 1 juli 2019 bericht de Volkskrant over het feit dat sinds 4 jaar steeds meer Nederlanders de kans lopen op langdurige armoede. Dit is strijdig met de berichten over een groeiende en opbloeiende economie.

Vooral bijstandsgerechtigden hebben het de afgelopen jaren onder het huidige politieke bewind moeilijker gekregen.  “Lang niet iedereen in Nederland heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de economische bloei. Veel huishoudens die tijdens de crisis in de bijstand terecht zijn gekomen, hebben zich hier niet aan weten te ontworstelen, meldt het CBS. 8,2 procent van de bevolking leeft onder de lage inkomensgrens en ook dit getal is licht toegenomen.”

Dit is gebaseerd op het Welvaartsrapport van het CBS, dat op 1 juli 2019 is gepresenteerd. Meer lezen over Welvaart in Nederland 2019 van het CBS kan hier.