Links

 • Gemeente Roerdalen:
  informatie over gemeente, verordeningen en organisatiestructuur
 • WMO-Raad:
  gemeentelijk adviesorgaan over wmo-zaken
 • SZW:
  website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • weethoehetzit:
  website van Ministerie SZW, UWV en gemeenten over uitkeringen
 • UWV :
  voor de aanvraag van WW, WWB, etc. en (verplichte) inschrijving als werkzoekende
 • Inspectie SZW:
  melden van slechte arbeidsomstandigheden (ook bij social return-projecten!)
 • Samen voor de klant:
  website van o.a. UWV, Divosa, VNG en Cedris met informatie over Participatiewet
 • Aanvraag toeslagen
 • Regelhulp.nl:
  website van de overheid met informatie over zorg en ondersteuning
 • Bereken uw recht:
  website van het Nibud om uit te rekenen welke toeslagen of tegemoetkomingen er mogelijk zijn
 • Schuldenhulp:
  een stappenplan voor het aflossen van schulden
 • waarstaatjegemeente:
  site met informatie over het sociale domein binnen de gemeente (gemeentenaam invoeren!)
 • Wet- en regelgeving:
  website van de rijksoverheid met de wet- en regelgeving
 • Abvakabo FNV:
  voor informatie over wetgeving en voor leden en niet-leden ondersteuning en juridisch advies
 • FNV Bondgenoten:
  voor informatie over wetgeving, voor leden ondersteuning en juridisch advies
 • Vakbond FNV sector uitkeringsgerechtigden:
  website speciaal voor uitkeringsgerechtigden
 • Nationale Ombudsman:
  voor klachten over de overheid, zoals het UWV of afdeling WIZ van de gemeente
 • Autoriteit Persoonsgegevens: voor klachten en meldingen over schending van privacy door onder andere bestuursorganen
 • Juridisch Loket:
  onafhankelijke organisatie, die gratis juridisch advies geeft
 • Sociaal raadslieden:
  onafhankelijke organisatie, die gratis hulp en advies geeft bij problemen met regels en instanties
 • Recht op Bijstand:
  informatieve website over bijstand, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en wetten
 • Platform 31:
  organisatie over armoede en sociale problematiek (veel relevante informatie)
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen:
  bureau voor alimentatie
 • Stichting De Pijler:
  provinciale stichting, die de belangen van uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen behartigt
 • PerSaldo:
  belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
 • Landelijke Cliëntenraad:
  houdt zich bezig met het versterken van de positie van de individuele uitkeringsgerechtigde
 • Sociale Alliantie:
  netwerk in het kader van de sociale wetgeving en armoede (relevante publicaties zijn op site te vinden)
 • De Lange Mars:
  houdt zich bezig met basisinkomen, werkloosheid en armoede in Nederland
 • Bijstandsbond:
  informatie over actuele informatie over arbeid en sociale zekerheid
 • Actiecomité Dwangarbeid Nee:
  organisatie tegen gedwongen tewerkstellingen van uitkeringsgerechtigden (tips op deze website alsmede formulier om gedwongen tegenprestatie te melden)
 • Armoede werkt niet:
  gezamenlijke website van SP, PvdA, GroenLinks, FNV in beweging, FNV Bondgenoten, e.a. om aandacht te vragen voor, informatie te delen over en verhalen te verzamelen over uitkeringsgerechtigden
 • Sociale Vraagstukken:
  website waarop wetenschappers en denkers artikelen over sociale zekerheid plaatsen
 • Vereniging Basisinkomen:
  website met informatie over een onvoorwaardelijk basisinkomen
 • Blik op werk:
  website met informatie over re-integratietrajecten
 • College voor de Rechten van de Mens:
  website en meldpunt voor schending van de (grond-)rechten van de mens
 • Wet Werk en Zekerheid:
  meer informatie over deze nieuwe wet
 • Leidraad:
  hulp bij administratie en financiën voor mensen met beperkingen zoals autisme (gevestigd in Herkenbosch)
 • Stichting Jarige Job:
  In Nederland vieren 600.000 kinderen hun verjaardag niet; Stichting Jarige Job wil dat voorkomen!
 • Humanitas Roermond:
  voor hulp en ondersteuning door deskundige vrijwilligers op het gebied van thuisadministratie, relatie tussen moeder en kind(eren) of hulp voor mensen met een handicap
 • Voedselbank Midden-Limburg:
  voor het aanvragen van voedselpakketten
 • Jeugdsportfonds Limburg:
  financiële hulp om kinderen het sporten mogelijk te maken
 • Stichting Leergeld Roermond eo:
  voor financiële ondersteuning voor minima-gezinnen met schoolgaande kinderen tot 18 jaar voor sport en cultuur
 • Jeugdcultuurfonds Limburg: financiële ondersteuning voor kinderen uit minimagezinnen – niet in elke Limburgse gemeente actief!
 • Anti-Discriminatie Meldpunt Limburg:
  voor klachten over discriminatie in de provincie Limburg
 • De Vakantiebank:
  geeft gratis vakanties weg aan minima (er zijn wel voorwaarden!)
 • Mijn privacy:
  website met informatie en vragen over de bescherming van uw privacy
 • Advocaten Sociale Zekerheidsrecht:
  website met adressen van advocaten gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht
 • Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg:
  hulp aan mensen die door omstandigheden uit ‘hun evenwicht’ zijn geraakt
 • Beschut aan de bak: informatie over beschut werk