Leeftijdsdiscriminatie op arbeidsmarkt wordt strenger aangepakt

Het grote probleem voor werkzoekende uitkeringsgerechtigden boven een bepaalde leeftijd is de structurele leeftijdsdiscriminatie door werkgevers. Ook uitzendbureaus werken hieraan mee om de opdrachten niet te verliezen. Niettemin is het verboden om op grond van leeftijd een kandidaat af te wijzen voor een bepaalde vacature. In de praktijk gebeurt dat echter veelvuldig, wat tot een groeiend besef leidt bij politiek en bestuur om dit aan te pakken.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat werkgevers bewust kiezen voor jongere kandidaten, ook al is de oudere kandidaat beter opgeleid, beschikt over meer kennis en ervaring, maar de leeftijd is de dood- en boosdoener. Het is een mythe dat de oudere werknemers meer loon eisen of kosten dan jongere, want goedkoop is vaak duurkoop – vooral als de kennis onvoldoende is en de ervaring ontbreekt.

Niettemin wil staatssecretaris Van Ark (VVD) dit gaan aanpakken door middel van een wetsvoorstel, waarbij de Inspectie SZW meer moet gaan controleren en handhaven (boetes opleggen).