Hoe kunt u ons bereiken?

De Cliëntenraad Roerdalen wil graag op de hoogte zijn en worden gebracht van de sociaal maatschappelijke problemen waarmee mensen met een laag inkomen te maken (kunnen) krijgen. De CRR vindt het daarom belangrijk dat zij direct contact met mensen uit de doelgroepen, dus hun achterban heeft. Dit proberen we te bereiken door op verschillende manieren contactmogelijkheden aan te bieden.

Het invullen van het webformulier

Op de eerste plaats kunt u ons direct bereiken via het contactformulier.

Bijwonen van vergaderingen

Ook kunt u naar de vergaderingen van de CRR gaan, die openbaar zijn. Op deze website staan de vaste vergaderdata aangegeven.

Het sturen van brieven

Daarnaast kunt u via het gemeentehuis post sturen:

Gemeente Roerdalen
T.a.v. Cliëntenraad Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH  Sint Odiliënberg

of zonder postzegel naar:

Gemeente Roerdalen
Antwoordnummer 4510
6077 ZX Sint Odiliënberg

Vertrouwelijke behandeling

Al uw reacties, opmerkingen en/of klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld! De CRR wil u erop attenderen dat wij als Cliëntenraad niet in de mogelijkheid zijn om individuele gevallen zaken en/of kwesties op te lossen of te begeleiden. Daarvoor verwijzen wij u door naar uw rechtsbijstandsverzekering of naar andere organisaties zoals het Juridisch Loket. Wij kunnen wel bij de gemeente problemen of verhalen aankaarten als wij die van meerderen van u ontvangen. Dus, schroom niet en deel uw ervaringen, zodat wij samen met u en de gemeente verbeteringen kunnen aanbrengen in het beleid en de behandeling van cliënten.