Gemeente schaft tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering voor minima af

De gemeente Roerdalen schaft met ingang van 1 januari 2018 de financiële tegemoetkoming voor de zelfgekozen en zelf afgesloten aanvullende ziektekostenverzekering (maximaal 25 euro per maand, afhankelijk van het pakket). De Cliëntenraad Roerdalen heeft recent negatief  over deze afschaffing geadviseerd, net zoals vorig jaar. Lees: 20170906 Ongevraagd advies CRR inzake minimaregelingen, maar ook 161108 Advies CRR inzake aanvullende zorgverzekering 2017 of 20161201-Advies-CRR-inzake-aanvullende-zorgverzekering-2017.

Immers, de wet staat deze financiële tegemoetkoming voor een aanvullende ziektekostenverzekering toe op grond van art. 35 lid 3 PW. Deze financiële tegemoetkoming wordt niet gezien als inkomensregeling, maar het College van de gemeente Roerdalen is een andere mening toegedaan.

Door deze maatregel bespaart de gemeente veel geld, want de animo voor de collectieve gemeentelijke verzekering is minder groot dan voor de financiële tegemoetkoming. Als alternatief biedt de gemeente de minima met een inkomen tot 120% WML bij twee zorgverzekeraars twee aanvullende pakketten aan, speciaal voor minima. Het gaat om VGZ en CZ. De gemeente neemt dan de kosten voor deze aanvullende verzekering voor haar rekening. Het is niet bekend welk soort aanvullende verzekering het betreft (restitutie versus natura versus budget), of waaruit het pakket bestaat. Ook is de CRR niet duidelijk hoe de gemeente omgaat met bijkomende zorg- of medische kosten, die niet onder deze aanvullende polis vallen. Mensen moeten deze kosten zelf betalen, wat bij lagere inkomens voor problemen zorgt. Ook biedt de gemeente dan geen soelaas. Immers, de meeste aanvragen voor bijzondere bijstand op grond van onvoorziene medische kosten worden thans door de gemeente afgewezen. Aangezien de premies voor de zorgverzekeringen en de medische kosten stijgen en het maar de vraag is hoe de verzekeringspakketten eruit gaan zien, is de CRR uitermate bezorgd dat er een medisch-financiële tweedeling ontstaat.