Drie nieuwe kandidaat-leden zijn voorgedragen

De Cliëntenraad Roerdalen had een aantal vacatures waarvoor wij geschikte kandidaten zochten. Inmiddels hebben wij drie geschikte kandidaten gevonden en hen voorgedragen aan het College B&W om benoemd te worden. Hiermee hebben wij nog één zetel over voor een geschikte kandidaat.

Woont u in de gemeente Roerdalen, behoort u tot één van de doelgroepen van de Participatiewet (bijstandsuitkering, Wajong, e.d.), of behoort u tot de minima (mensen met een laag inkomen) en bent u op zoek naar sociaal, leuk en belangrijk vrijwilligerswerk? Reageer dan via secretaris@clientenraad-roerdalen.nl.