Documenten

Hier kunt u algemene informatie, onderzoeken en/of documenten lezen; voor meer specifieke informatie over bijvoorbeeld Notulen of Adviezen verwijzen wij u naar die pagina’s door.

Lokale Monitor 2017 van FNV: onderzoek naar werk, inkomen en zorg

Prognose over toekomst na bijstand: 20160322 Na de WW in de bijstand 2016(1), Rapport UWV 2019 Van WW naar bijstand of UWV Arbeidsmarktprognose 2019 2020

EnergiekloofNotitie Sociale Alliantie energiekloof mei 2019 en Brief Sociale Alliantie energiekloof mei 2019

Arbeidsuitbuiting heeft de volgende kenmerken: “we spreken van arbeidsuitbuiting als werkgevers de inkomsten van hun werknemers afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap. Het gaat om ernstige en onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij sprake is van dwang, geweld, chantage en misleiding. Arbeidsuitbuiting komt in bijna alle branches voor. En het kan vlak onder uw neus gebeuren. Slachtoffers zijn vaak niet bij machte om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Door een taalbarrière, omdat ze hun rechten niet kennen of omdat ze onder druk staan van hun uitbuiters. Uw hulp is daarom hard nodig.” Meld het hier! 

Betaald werk staat onder druk door de onbetaalde inzet van bijstandsgerechtigden meldt het Financieele Dagblad. “Door heel Nederland staan betaalde banen onder druk, doordat gemeenten steeds vaker bijstandsgerechtigden verplichten gratis werkzaamheden te doen. Onder meer bibliothecarissen, hoveniers, straatvegers en thuiszorgmedewerkers verliezen hun baan en worden verdrongen door onbetaalde uitkeringsgerechtigden. Dat zeggen Ger Deleij en Hans Hupkes van ’s lands grootste vakbond FNV. SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut beaamt dit. Zij heeft een initiatiefwetsvoorstel geschreven om dit ‘werken zonder loon’ en de oneigenlijke concurrentie die hieruit voortvloeit te stoppen. Ook PvdA-minister Lodewijk Asscher heeft al eens aangekondigd met gemeenten te spreken over verdringing van ‘echt werk’. FNV maakt zich onder meer zorgen over de Drentse gemeente Meppel, waar de betaalde buschauffeurs in het stadsvervoer recent zijn vervangen door vrijwilligers én bijstandsgerechtigden die een tegenprestatie voor hun uitkering moeten verrichten. Daarnaast daagt de vakbond de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek voor de rechter. ‘De dagvaarding gaat nog begin 2016 de deur uit’, zegt Hupkes. In beide Gelderse gemeenten moesten bijstandsgerechtigden tot voor kort 32 uur per week in een fabriekshal kunstbloemen vouwen, waarna die werden verkocht in tuincentra. Sommige uitkeringsgerechtigden hebben hier wel vier jaar gewerkt. Hupkes: ‘Veel mensen begonnen enthousiast aan de opdracht, omdat hun was verteld dat de kans op betaald werk erdoor werd vergroot. Maar hoe langer dit duurde, hoe meer de mensen dachten: ik kom hier nooit meer uit. Die neerslachtigheid hielp dus níét bij de re-integratie.’ Volgens Hupkes kreeg een medewerker zelfs te horen dat hij zijn sollicitatiegesprek naar een betaalde baan maar moest afzeggen of verplaatsen, omdat hij eerst bloemen moest vouwen. ‘De order moest de deur uit.’ Aalten en Oude IJsselstreek verdienden jaarlijks ruim €500.000 aan de inzet van mensen in de bijstand. Daarmee dichtten ze de gaten in hun re-integratiebudgetten. Aalten en Oude IJsselstreek hebben de afgelopen weken met de FNV onderhandeld over extra compensatie voor het bloemen vouwen. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeenten nu niet meer bijstandsgerechtigden onbeperkt onbetaald aan het werk zetten, maar voor maximaal zes maanden. Ongeveer veertig uitkeringsgerechtigden hebben daarnaast een arbeidscontract met loon gekregen in de groenvoorziening, productie of schoonmaak.  Maar FNV is niet akkoord met het aanbod van de gemeenten om ongeveer 170 bijstandgerechtigden die langer dan een half jaar de bloemen hebben gemodelleerd, €1000 compensatie te geven. Hupkes: ‘Dat geld kunnen zij gebruiken om een rijbewijs te halen, nette sollicitatiekleding te kopen et cetera. Maar voor ons is dit een principekwestie: dit is echt werk en daar staat minstens minimumloon tegenover. Daarom gaan we naar de rechter.’ Een medewerker kreeg te horen dat hij zijn sollicitatiegesprek naar betaald werk maar moest afzeggen. De gemeente Den Haag besloot eerder dit jaar 260 straatvegers die met behoud van uitkering aan de slag waren, in dienst te nemen. Een van hen, de vijftiger Harry, had in het AD aan de bel getrokken, omdat hij eerst wegens bezuinigingen als straatveger was ontslagen en daarna vanuit de bijstand de straten moest schoonhouden ‘om werkritme en ervaring op te doen’. En pal voor kerstmis stuurde de schoonmaakbranche, mede namens de bonden, nog een brandbrief aan Dordrecht en zes naburige gemeenten (de zogeheten Drechtsteden) over het besluit om het contract met een schoonmaakbedrijf op te zeggen. Hierdoor verliezen vijftig schoonmakers hun baan. Het werk wordt overgenomen door de gemeentelijke sociale werkplaatsen. ‘Maatschappelijk onverantwoordelijk en onbehoorlijk gelet op dit directe verdringingseffect’, aldus de branche. Deze zomer waarschuwde de Inspectie SZW nog dat gemeenten nauwelijks tot geen aandacht besteden aan verdringing, hoewel zij zich ervan bewust zijn dat die kans bestaat. De inspectie spoort gemeenteraden aan hier beter op toe te zien.” (bron: FD, 28 december 2015).

Mensen tussen de 55 en 65 jaar hebben de grootste kans om langdurig in de armoede terecht te komen als gevolg van werkloosheid of ziekte. Lees het artikel hier.

Artikelen over armoede, bijstand en re-integratie:

Rapporten over bijstand en tewerkstellingen: Zwartboek-FNV-WWB-20131 of Rapport-Je-zit-in-de-leegte-over-de-beleving-van-een-Amsterdams-reintegratietraject-voor-bijstandsgerechtigden-2015

Verslag van het CRR-onderzoek: Rapportage CRR tevredenheidsonderzoek 2017 def b I 16102017

Hoogte bijstand en andere uitkeringen: Normenbrief gemeenten 2019 

Feiten over (vermeende) uitkeringsfraudeFactsheet Uitkeringsfraude FNV en Rapport Berenschot Landkaart van de participatiewet