De meeste bezwaarschriften bij de gemeenten gaan over Participatiewet

Het merendeel van de bezwaarschriften die bij de gemeenten binnenkomen, gaan over het sociale domein. En dan vooral over de Participatiewet. De reden hiervoor is dat de Participatiewet de mensen in de portemonnee raakt, en dus ook beslissingen over de Participatiewet.

Binnenlands Bestuur heeft onderzoek onder 46 Nederlandse gemeenten gedaan. Op hun website is onder andere het volgende te lezen: “Kijkend naar de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet, ging in 2015 83 procent van het totaal aantal ingediende bezwaarschriften over de Participatiewet, 16 procent over de Wmo en 1 procent over de Jeugdwet. In 2016 en 2017 steeg het aandeel bezwaarschriften over de Participatiewet naar respectievelijk 85 en 89 procent. ‘Ik zie een correlatie tussen de repressieve wetgeving en het aantal bezwaarschriften’, stelt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gemeenten zijn verplicht bij overtreding van de regels, boetes op te leggen of een deel van het uitkeringsbedrag terug te vorderen. ‘Een sanctie en een boete is altijd conflict-opwekkend en het raakt mensen direct in hun portemonnee.’”.

Lees het volledige bericht hier.