Cijfers over arbeidsbeperkten

Mensen met een arbeidsbeperking zijn mensen die door hun handicap of beperking niet het werk in een gewoon tempo kunnen uitvoeren, of aanpassingen aan de werkplek nodig hebben of in meer of mindere mate begeleid moeten worden. Deze beperking kan lichamelijk zijn (bijvoorbeeld blind of het zitten in een rolstoel), geestelijk (door bijvoorbeeld een psychische of psychiatrische ziekte zoals borderline of schizofreen) of intellectueel (een laag IQ, bijvoorbeeld indien iemand een diploma heeft van het speciaal of praktijkonderwijs).

Deze mensen komen in aanmerking voor beschut werk. Het UWV en de gemeente zijn verantwoordelijk voor beschut werk, en deels voor garantiebanen (ook het bedrijfsleven levert hun bijdrage hieraan). In de wet zijn aantallen opgesteld. Dit zijn de cijfers over beschut werk en garantiebanen over het jaar 2018 in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg:

midden-limburg-rapportage-beschut-werk-3e-kwartaal-2018

midden-limburg-factsheet-banenafspraak-arbeidsmarktregio-3e-kwartaal-2018