Contact met ons

De Cliëntenraad Roerdalen wil graag op de hoogte zijn en worden gebracht van de sociaal-maatschappelijke problemen waarmee mensen met een laag inkomen te maken (kunnen) krijgen. Dit proberen we te bereiken door op verschillende manieren contactmogelijkheden aan te bieden.

Het invullen van het webformulier

Op de eerste plaats kunt u ons direct bereiken via het contactformulier.

Bijwonen van vergaderingen

Ook kunt u naar de vergaderingen van de CRR gaan.

Het sturen van brieven

Daarnaast kunt u via het gemeentehuis post sturen:

Cliëntenraad Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH  Sint Odiliënberg 

met in de linkerbovenhoek ‘Vertrouwelijk’!

of zonder postzegel naar:

Cliëntenraad Roerdalen
Antwoordnummer 4510
6077 ZX Sint Odiliënberg

E-mail sturen

Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar info@clientenraad-roerdalen.nl.

Vertrouwelijke behandeling

Al uw reacties, opmerkingen en/of klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld! De CRR wil u erop attenderen dat wij als Cliëntenraad niet in de mogelijkheid zijn om individuele gevallen zaken en/of kwesties op te lossen of te begeleiden. Verder verzoekt de CRR u om géén privacygevoelige informatie per mail of per post aan de CRR te zenden. Hieronder verstaan wij BSN, correspondentie met en van de gemeente, beschikkingen, of bankafschriften. De AVG is van toepassing: Privacyverklaring CRR versie 11062018.