Cijfers over het sociaal domein

Het gemeentelijke sociale domein bestaat uit drie deelgebieden:

  1.  werk en inkomen: bijstand en minimaregelingen
  2.  jeugdzorg
  3.  wmo: thuiszorg en thuishulp

Veel mensen weten niet waar ze actuele en betrouwbare informatie over deze deelgebieden kunnen vinden. De website van de overheid www.waarstaatjegemeente.nl geeft meer informatie over actuele cijfers en gegevens. De CRR heeft voor u een en ander betreffende het sociale domein opgevraagd, wat u hier kunt raadplegen:

Waarstaatjegemeente Roerdalen werk en inkomen 2019

Waarstaatjegemeente Jeugd en jeugdhulpverlening 2019

Waarstaatjegmeente Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Rapportage 2019