Basisinkomen verhoogt koopkracht lage en middeninkomens

Een basisinkomen levert meer koopkracht op voor mensen met lage en middeninkomens. Dat berekende het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting, in opdracht van de Vereniging Basisinkomen. Die vereniging noemt deze vorm van basisinkomen, oftewel een vast bedrag per maand voor iedere Nederlander en ieder huishouden, ‘Basisinkomen 2.0’.

Als iedere volwassene maandelijks 600 euro ontvangt en ieder huishouden ook 600 euro krijgt, gaan bijstandsgerechtigden er tussen de 1% en 15% in koopkracht op vooruit. Voor mensen die het minimumloon verdienen, stijgt de koopkracht tussen de 15% en 50%. Modale inkomens krijgen tussen de 14% en 49% meer te besteden en bij huishoudens met tweemaal modaal stijgt de koopkracht met tussen de 4% en 34%.

‘Zachte effecten’ niet meegenomen in onderzoek
De ‘zachte effecten’ van een basisinkomen zijn volgens de Vereniging Basisinkomen niet meegenomen in het onderzoek. Volgens de vereniging is er bij een basisinkomen echter minder stress over geld en zijn er daardoor ook lagere gezondheidskosten. Verder zouden mensen gelukkiger zijn en zou er minder criminaliteit zijn.

Huishoudens met meerdere uitkeringen gaan achteruit
Volgens de Vereniging Basisinkomen is dit basisinkomen 2.0 te betalen door alle uitkeringen te verlagen met 1200 euro. Voor huishoudens waar meerdere mensen een uitkering hebben, betekent dat wel dat zij erop achteruitgaan.
Ook verdwijnen er banen bij de uitvoering van het sociale systeem, wat geld oplevert voor de overheid. Fraude loont bovendien niet, denken de pleitbezorgers van het basisinkomen. In het plan worden ook de belastingschijven aangepast met een nieuw hoogste tarief van 72 procent, zoals dat ook voor 1991 bestond. (bron: ANP, 24-4-2019).

Lees ook:

Een proef met het basisinkomen onder werklozen in Finland heeft niet geleid tot minder werkloosheid. Het basisinkomen maakte de ontvangers wel gelukkiger. Aan het twee jaar durende experiment deden 2000 willekeurig geselecteerde uitkeringsgerechtigden mee. Zij kregen maandelijks vrijblijvend 560 euro en mochten bijverdienen. Wie een baan vond, hoefde het basisinkomen niet in te leveren.

Gelukkiger dan de controlegroep
De autoriteiten maakten vrijdag de eerste onderzoeksresultaten bekend. Die hebben alleen betrekking op het eerste jaar van het onderzoek en zijn dus nog niet definitief. Hoewel de gevolgen voor de werkloosheid volgens de autoriteiten ‘gering’ leken, waren deelnemers wel gelukkiger dan mensen in de controlegroep. (bron: www.radar.avrotros.nl, 8-2-2019).