Archief

Hier kunt u jaarverslagen, notulen en adviezen uit alle voorgaande jaren terugvinden en – lezen.

Jaarverslagen

Jaarverslag CRR 2016
Jaarverslag CRR 2015
Jaarverslag CRR 2014 – zonder cover
Jaarverslag CRR 2013 versie 8

Notulen

2016

Notulen 20160105 CRR
Notulen 20160202 CRR
Notulen 20160301a CRR
Notulen 20160407 CRR
Notulen 20160503 CRR
Notulen 20160607 CRR
Notulen 20160906 CRR
Notulen 20161004 CRR
Notulen 20161101 CRR
Notulen 20161206 CRR

2015

Notulen 20.01.2015 CRR
Notulen 17.03.2015 CRR
Notulen 11.05.2015 CRR
Notulen 23.06.2015 CRR
Notulen 15.09.2015 CRR
Notulen 06.10.2015 CRR
Notulen 03.11.2015 CRR
Notulen 01.12.2015 CRR

2014

Notulen CRR 04.02.2014
Notulen CRR 15.04.2014
Notulen CRR 17.06.2014
Notulen CRR 26.08.2014
Notulen CRR 02.10.2014
Materiaal themabijeenkomst CRR 28.10.2014
Notulen CRR 04.11.2014
Notulen CRR 16.12.2014

2013

Notulen CRR 07.02.2013
Notulen CRR 09.04.2013
Notulen CRR 18.06.2013 versie-2
Notulen CRR 17.09.2013
Notulen CRR 01.10.2013
Notulen CRR 26.11.2013
Notulen CRR 10.12.2013

Uitgebrachte adviezen

2016

1. Over problemen op de afdeling SD a.g.v. de fusie

 20160315 advies CRR inzake fusie SD-MER versie 1.1

gemeentelijke reactie daarop: 160413 Reactie B&W Roerdalen inzake advies CRR SD-MER 201604-01 (1)

2. Advies over culturele participatie van minima

160521 Advies CRR 20160521 inzake culturele participatie

gemeentelijke reactie daarop: Reactie B&W 20160726 inzake culturele en sportieve participatie en Reactie B&W 20160726 blz 2 inzake culturele en sportieve partic

3. Advies over besteding van Klijnsma-gelden en locatie van verplichte workshops

160614 Advies CRR Klijnsma en locatie

gemeentelijke reactie daarop:  Reactie B&W 20160726 inzake Klijnsmagelden en locatie workshops en Reactie B&W 20160726 inzake Klijsmagelden en locatie blz 2

4. Advies over de Klachtenregeling van de MER

160616 advies CRR inzake Klachtregeling MER

5. Advies over Klijnsma-gelden, locatie workshops en kinderen

160927a CRR advies inzake Klijnsmagelden, locatie en kinderen

gemeentelijke reactie daarop: 161220 Armoede gemeente Roerdalen

6. Advies gemeentelijke visie beschut werk

20161105 Advies CRR inzake Visie Beschut Werk-2

gemeentelijke reactie daarop: 161220-Beschut-werk-gemeente-Roerdalen

7. Advies over gemeentelijk voornemen om tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering af te schaffen

161108 Advies CRR inzake aanvullende zorgverzekering 2017 en 20161201-Advies-CRR-inzake-aanvullende-zorgverzekering-2017

8. Advies over Kadernota

20161109 Advies CRR inzake Kadernota 2017

9. Advies over schuldhulpverlening

20161122 Advies CRR inzake Schuldhulpverlening

gemeentelijke reactie daarop: 161220 SHV gemeente Roerdalen

10. Reactie op gemeentelijke ambitie voor 2017

161220 Ambitie 2017 gemeente Roerdalen

2015

1. Minimaregelingen

150211 brief CRR inzake betaaldata

2. Aanstelling Regionale Ombudsman

reactie CRR op brief Clientenraad Participatiewet Roermond

3. Loonkostensubsidie

150323 advies Loonkostensubsidie CRR 22032015

4. Privacy

150413 CRR en privacy 1

5. Mediation

150827 brief CRR inzake mediation

6. Re-integratie

150921 advies herziene re-integratieregels [641773]

7. Gemeentelijke evaluatierapporten

151008 advies evaluatie PW

151010 advies CRR evaluatie Minimabeleid

8. Repressieve PW-beleid

151110 advies CRR experiment PW

9. Wajong en arbeidsbeperkten

151111 advies CRR Wajong

10. Verbeterpunten contact met burgers

151205 brief CRR inzake verbeterpunten KCC

11. Opheffing cliëntenraad Westrom

reactie CRR op brief Cliëntenraad Participatiewet Roermond 2015-2

2014

1. Advies over privacy (van het cliëntendossier)

140205 rappelbrief CRR aan college B&W inzake privacy dossier cliënten WWB versie 2

Brief advies gemeente Roerdalen CRR Privacy 2014

2. Advies over armoedebeleid in gemeente

1402 brief CRR aan gemeente inzake armoede versie 3

3. Bejegening van cliënten

20062014 Brief CRR inzake bejegening (1)

4. Gevraagd advies over gemeentelijke Uitgangspuntennotitie Participatiewet (PW) en verordeningen PW

140825 brief advies gemeente Roerdalen inzake Uitgangspuntennotitie versie 5

Betoog CRR 14.10.2014 voor vergadering Raadsadviescommissie

141007 brief CRR aan gemeente inzake verordeningen PW

141217 Advies CRR inzake verordening en beleidsregels PW

Betoog CRR 17122014

2013

1. Over communicatie

adviesbrief-1-Communicatie-CRR-14.02.2013

adviesbrief-2-Communicatie-CRR-19.04.2013

brief-CRR-aan-college-BW-betreffende-reactie-adviezen-april-juni-2013

2. Over Fraude-verordening en Terughaal

adviesbrief-Fraudewet-CRR-14.04.2013

brief-advies-gemeente-Roerdalen-CRR-Handhaving-en-beleidsplan-2014-2017

3. Over kwetsbare mensen

adviesbrief-psychisch-kwestbare-mensen-CRR-13.05.2013

4. Over onvolledige gegevens

adviesbrief-Rappel-aanleveren-gegevens-CRR-21.06.2013

5. Werken met behoud van uitkering (gedwongen onbetaald werk verrichten)

adviesbrief-Werken-met-behoud-van-uitkering-CRR-25.06.2013

brief-27-mei-reactie-op-zwartboek-Werken-in-de-bijstand

6. Aan politieke partijen om aandacht te vragen voor minima bij gemeenteraadsverkiezingen 2014

brief-CRR-aan-fractievoorzitters-inzake-Gemeenteraadsverkiezingen-2014

7. Bescherming van de privacy van cliënten

adviesbrief-CRR-privacy-clientendossier

8. Minimabeleid 2014

advies-Minimabeleid-2014-CRR-10.10.2013

adviesbrief-Verlaging-vrij-te-laten-vermogen-CRR