Adviezen

De Cliëntenraad Roerdalen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken, met name het gebied van werk en inkomen.

De gemeente Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben de uitvoerende sociale diensten samengevoegd onder de noemer SD-MER.

Sinds de invoering van de Participatiewet is de doelgroep onder deze wet uitgebreid met mensen met een SW-indicatie en/of een Wajong-uitkering, naast de bijstandsgerechtigden.

Adviezen uit voorgaande jaren kunt u terugvinden in ons Archief, maar hier treft u de actuele adviezen van 2019 aan:

 1. Advies CRR 23072019 beschut werk
 2.  Ongevraagd advies CRR 23072019 inzake diverse onderwerpen
 3. Ongevraagd advies CRR brief aan B&W 23082019 inzake intrekking verordening
 4. 151118-kennisdocument_LCR_wettelijk_kader_clientenparticipatie151118-kennisdocument_LCR_wettelijk_kader_clientenparticipatie en Ongevraagd advies CRR 23082019 aan gemeenteraad ivm intrekking verordening clientenparticipatie
 5. CRR ongevraagd advies 04102019 leerlingenvervoer en speciaal onderwijs ea

Uit 2018:

 1. 20180220 CRR gevraagd advies flyer: Gevraagd advies van de afdeling Communicatie over de gemeentelijke flyer over schuldhulpverlening
 2. 20180222 CRR ongevraagd advies politieke partijen 3: Ongevraagd advies aan politieke partijen om aandacht te vragen voor minima en bijstandsgerechtigden
 3. Gelukspas: verslag bijeenkomst met verenigingen inzake Gelukspas: Verslag CRR 27032018 en Business case CRR 24042018
 4. Ongevraagd advies over loonsubsidie en loondispensatie: 180418 Advies CRR loonsubsidie en loondispensatie. > De gemeentelijke reactie hierop ontving de CRR op 11 mei 2018: Reactie B&W Roerdalen op advies CRR loondispensatie 110518 1 en Reactie B&W Roerdalen op advies CRR loondispensatie 110518 blz.
 5. Gevraagd advies over Maatschappelijk Actief Bonus, Individuele Inkomenstoeslag, Individuele Studietoeslag en Persoonlijk ParticipatieBudget voor Pensioengerechtigden: 180813 Gevraagd advies CRR MAB, IIT, Pensioen en studietoeslag > De gemeentelijke reactie hierop ontving de CRR op 25 oktober 2018: Reactie B&W Roerdalen 231018 advies CRR Minimaregelingen blz 1 en Reactie B&W 231018 advies CRR Minimaregelingen blz 2
 6. Gevraagd advies over de nota ‘Arm in arm’: 181025 Gevraagd advies CRR inzake nota Arm in arm > Gemeentelijke reactie hierop ontving de CRR op 6 november 2018: Reactie B&W Roerdalen 061118 blz 1 op advies nota Arm in arm en Reactie B&W 061118 blz 2 op advies nota Arm in arm.
 7. Gestelde vragen over RD Maasland, re-integratie, privacy, e.d.: Beantwoording vragen CRR 220518 door College B&W op 221118