Aantal werkende armen stijgt in Nederland

Ruim 320.000 Nederlanders met een betaalde baan zijn arm. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. “De cijfers gaan over 2014. In dat jaar verkeerden in Nederland 320.000 mensen in zo’n situatie. De groep groeit sinds 1990 gestaag. Alleenstaanden, zzp’ers en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de werkende armen. Ze werken weinig uren, tegen lage tarieven of moeten met een klein salaris een groot huishouden onderhouden.” (bron: www.nos.nl)

De vraag is natuurlijk wat verstaan we onder armoede?
“Mensen die volgens het SCP in armoede leven, zitten onder het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium. Boven die grens heb je voldoende geld voor de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, plus nog een klein bedrag voor ontspanning en sociale activiteiten. ” (bron: www.nos.nl). Lees het hele artikel hier.