Aanbevelingen van Nationale ombudsman over klachtbehandeling in het sociale domein

De Nationale ombudsman heeft met een aantal gemeenten gesproken over de vraag of een ‘ombudsfunctie’ bijdraagt aan de mogelijkheden van de burgers om een signaal, klacht of hulpvraag af te geven. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport ‘Vier speerpunten voor professionele klachtbehandeling voor gemeenten’.

Voor inwoners is het niet altijd duidelijk waar zij moeten zijn met vragen en/of klachten. De Nationale ombudsman beveelt het volgende aan:

  • Het college van burgemeester en wethouders dient inzichtelijk te maken waar burgers klachten, signalen, meldingen en hulpvragen af kunnen geven en wie voor de behandeling daarvan verantwoordelijk is
  • Raad en college bepalen hoe ver de ‘gemeentelijke verantwoordelijkheid’ bij de uitvoering van uitbestede taken of diensten reikt en wat dit betekent voor het toezicht van de gemeente op de uitvoering daarvan
  • Tussen ambtelijk apparaat-college-raad zijn duidelijke afspraken over het verstrekken van informatie en het afleggen van verantwoording over de behandeling van klachten, signalen, meldingen en hulpvragen
  • Transformatie in het sociaal domein kan niet zonder transformatie binnen de gemeentelijke organisatie. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt in samenspraak met de raad en de ambtelijke organisatie hoe een noodzakelijke cultuurverandering wordt gefaciliteerd

Lees hier verder.